Novinky

2% pre Park MINI SLOVENSKO_2021

Vážení priaznivci Parku.

Aj tejto ťažkej dobe a možno práve o to viac, vás prosíme o príspevok vo forme už známych 2%.
Park je opakovane zatvorený a posledná etapa trvá od 19. decembra 2020 s pesimistickým výhľadom pre rok 2021.
Veľmi nám pomôžete. Veríme, že pomôžete.

Ďakujeme vám.

Kamil Fischer so spolupracovníkmi.

http://www.minislovensko.sk/files/2021-02-06-135244-vyhlasenie_o_poukazani_2__dane_2021_vyplnen__.pdf

Zoznam noviniek