Novinky

2% pre Park MINI SLOVENSKO

Vážení priaznivci Parku MINI SLOVENSKO.

Blíži sa obdobie, v ktorom môžte rozhodnúť o poukázaní 2% vašich daní oprávnenému príjemcovi.

Budeme šťastní, keď sa rozhodnete pre naše občianske združenie, čím nám pomôžete pokračovať v rozširovaní parku, zvyšovaní počtu modelov, úprave drevín a kvetín a ďalších činnostiach.
Pre uľahčenie sme pripravili tlačivo, ktoré po vyplnení a konzultácii s vašou účtovníčkou tvorí základ pre poukázanie spomínaných 2%.
Prosíme vás, nedajte sa odradiť papierovaním.

Vopred ďakujeme.

Kamil Fischer
predseda združenia

Zoznam noviniek