Vytvorené modely

Kostol sv. Jána Krstiteľa

Rímsko-katolícky kostol.
Národná kultúrna pamiatka od roku 1963.
Bol postavený v 14.storočí.
v 17.st. bolo vybudované opevnenie kostola.
v r.1808 bola pristavaná veža.
V interiéri severnej steny lode je zamurovaný náhrobný kameň Szentiványiovcov z prvej polovice 16.st. a starobylý zvon gengal z r.1576.

Zoznam modelov